Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Náplň práce školního psychologa

STANDARDNÍ ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních


 • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole.
 • Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
 • Spolupracuje s výchovným poradcem, metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.


Diagnostika a depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy
 • Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
 • Vyhledávání a diagnostika nadaných dětí
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě dle aktuálních potřeb a možností školy
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole


Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, podpora a vedení z pohledu psychologa
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení z pohledu psychologa
 • Techniky a hygiena učení pro žáky
 • Skupinová a komunitní práce s žáky dle aktuálních potřeb a možností školy
 • Spolupráce s dalšími odborníky na preventivní práci ve třídě, tvorbě programů pro třídy apod.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky i zákonné zástupce
 • Psychologická podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání


Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická pomoc třídním učitelům
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Besedy pro zákonné zástupce
9.9.2020 15:01:13 | přečteno 2797x | miroslav.kozel
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load