Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (Zákona č. 561/2004 Sb. - O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Pravomoce školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

ŠR zasedá nejméně dvakrát za jeden školní rok.


Členové školské rady a kontakt

za základní školu:

Mgr. Edita Burešová

Mgr. Tomáš Haupt

za rodiče:

Libor Kubánek

Ivo Dostál

za MěÚ:

Lucie Felcmanová

MUDr. Leoš Voborník

skolska.rada@centrum.cz


předseda školské rady: Ivo Dostál

Výroční zprávy

V rámci §7 vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, zveřejňujeme  výroční zprávu za minulý školní rok podle pravidel GDPR.

25.10.2019 8:27:54 | přečteno 488x | miroslav.kozelCelý článek
 

Volební řád pro volby členů školské rady

Čl. 1

Tento Volební řád pro volby členů školské rady (dále jen „volební řád“) upravuje postup při volbě členů školské rady, která je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v základních, středních a vyšších odborných školách (dále jen „škola“) zřizovaných (název zřizovatele) (dále jen „zřizovatel“).

16.2.2017 16:09:54 | přečteno 1398x | admin.tynisteCelý článek
 

Zápisy z jednání školské rady

16.2.2017 16:10:53 | přečteno 822x | admin.tynisteCelý článek
 
16.2.2017 16:06:48 | přečteno 822x | admin.tyniste
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load