Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Vývojové poruchy učení

Na naší škole je velké péče věnována dětem s vývojovými poruchami učení, jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie a dyspraxie. Při práci v běžných vyučovacích hodinách pracují děti podle individuálních plánů pro předměty, v nichž se jejich porucha projevuje a je proto zohledňována. 

Mimo rámec klasické výuky dochází žáci jednou týdně na reedukační hodiny, kde se odborně vyškolení pedagogové věnují těmto žákům individuálně v malých skupinách . Zde se žáci učí, jakým způsobem doma pracovat a procvičovat, aby došlo k co nejrychlejší kompenzaci konkrétní vývojové poruchy učení. Využívají se k tomu speciální pomůcky, učebnice, pracovní sešity a metody, které při každodenním domácím procvičování dokážou dětem zmírnit, nebo dokonce odstranit  tyto poruchy učení. Při práci se využívají také počítačové programy a multimediální učebny.

Snahou všech speciálních pedagogů je, aby reedukační hodiny byly pro žáky co nejzajímavější a motivovaly je k domácímu procvičování.

  • Dyslexie – speciální porucha čtení
  • Dysgrafie – specifická porucha psaní
  • Dysortografie – speciální porucha v pravopisu
  • Dyskalkulie – porucha matematických funkcí
  • Dyspraxie – porucha pohybové koordinace
  • Dyspinxie – specifická porucha kreslení
  • Reedukace – metody, které rozvíjejí nevyvinuté funkce
6.3.2017 21:35:49 | přečteno 1568x | admin.tyniste
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load