Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Výuka

Rozpis vyučovacích hodin a přestávek 

1.hodina07:45 08:30 2.hodina 08:40 09:25 
 přestávka10 min. přestávka 15 min  
3.hodina09:40-10:254.hodina  10:3511:20 
 přestávka10 min. přestávka 10 min. 
5.hodina11:30-12:156.hodina 12:25 13:10 
přestávka  10 min.přestávka  10 min.
7.hodina13:20-14:058.hodina 14:15 15:00 
přestávka  10 min.    


Školní družina

Školní družina navazuje na vzdělávací činnost školy. ŠVP je sestaven v souladu s ŠVP školy. Program školní družiny odpovídá požadavkům duševní hygieny dětí, střídají se činnosti klidné, pohybové, spontánní a organizované. 

6.3.2017 21:57:16 | přečteno 2242x | admin.tynisteCelý článek
 

Desatero budoucího prvňáčka

6.3.2017 21:48:16 | přečteno 3922x | admin.tynisteCelý článek
 

Školní řád a Preventivní program

Důležité dokumenty ke stažení

6.3.2017 21:42:03 | přečteno 2536x | admin.tynisteCelý článek
 

Srovnávací testy

Od školního roku 2011/2012 se škola účastní testování NIQES - celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd z matematiky, českého a anglického jazyka. 

6.3.2017 21:36:26 | přečteno 1107x | admin.tynisteCelý článek
 

Vývojové poruchy učení

Na naší škole je velké péče věnována dětem s vývojovými poruchami učení, jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie a dyspraxie. Při práci v běžných vyučovacích hodinách pracují děti podle individuálních plánů pro předměty, v nichž se jejich porucha projevuje a je proto zohledňována. 

6.3.2017 21:35:49 | přečteno 1668x | admin.tynisteCelý článek
 

Ekologické programy

6.3.2017 21:29:59 | přečteno 931x | admin.tynisteCelý článek
 

Projekty

6.3.2017 21:28:30 | přečteno 709x | admin.tynisteCelý článek
 

Plán ICT

Plán ICT Základní školy Týniště nad Orlicí je pravidelně aktualizován a zveřejňován ve vestibulu II. stupně školy. 

6.3.2017 21:26:50 | přečteno 688x | admin.tynisteCelý článek
 

ŠVP Týniště nad Orlicí

foto svp

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. 

6.3.2017 21:25:43 | přečteno 1327x | admin.tynisteCelý článek
 
16.2.2017 16:26:04 | přečteno 1327x | miroslav.kozel
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load