Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Investiční akce ZŠ

2021

Upgrade počítačové sítě v budově školy 1.062.000,- Kč (3 etapy).

Nákup 40 ks tabletů 505.000,- Kč (projekt Šablony III).


2020

Výmalba učeben číslo 36 a 39, družiny číslo 87 a kabinetu TV

Vestavěný nábytek do družiny číslo 87

Čáry a montáž elektrických informačních tabulí ve velké tělocvičně ZŠ

Regály do kabinetu TV

Výměna a oprava sociálních zařízení

Revize kotelny, hasicích zařízení a zabezpečení školy

Bourání, řezání a následné nové obložení šaten I. stupně

Broušení a lakování podlah v učebnách číslo 69 a 70

Oprava a výmalba šatny kuchařek, včetně pořízení nových skříní

Čištění a důkladná dezinfekce školy z důvodu prevence před šířením koronaviru

Nákup IT zařízení pro výuku na ZŠ - 15 PC do učeben, 10 dataprojektorů, 5 učitelských notebooků, 5 učitelských tabletů z peněz EU (427.000,- Kč)


2019

Zajištění svačinového automatu pro děti a zaměstnance školy

Nákup přenosných zařízení do výuky na ZŠ - tabletů, notebooků pro žáky z peněz EU (484.000,- Kč)

Oprava basketbalových košů ve velké tělocvičně včetně desek a sklopných košů

Vestavěné skříně a nové osvětlení do školní družiny

Rekonstrukce školní kuchyně včetně vybavení nejmodernějšími gastronomickými přístroji (7 500 000,- Kč)

Modernizace cvičné kuchyně s bezbariérovým vstupem včetně úpravy vestibulu II. stupně (1 500 000,- Kč z peněz EU)

Nové obložení šaten II. stupně

Renovace parket ve všech 1. třídách

Zřízení meteorologické stanice - aktuální informace o počasí pro potřeby školy, ale i široké veřejnosti


2018-2019

Čipový docházkový systém pro bezpečný vstup do školy


2018

Elektrické žaluzie do školní kuchyně

Nákup výškově nastavitelných židlí

Regulace kotelny a výměna bojleru na I. stupni ZŠ

Výměna osvětlení na chodbách II.stupně ZŠ

Investice do IT - nákup 8 PC včetně HD monitorů do počítačové učebny, 3 ANDROID SMART LED 4K Ultra HD 65'' TV do odborných učeben, výměna 6 dataprojektorů v multimediálních učebnách, výměna síťových prvků


2017

Přestavba šaten II. stupně ZŠ

Rekonstrukce osvětlení velké tělocvičny a elektroinstalace

2016 - 2017

Kompletní rekonstrukce školního sportovního areálu

Rekonstrukce školního hřiště s atletickým oválem a přilehlými sektory, multifunkčním hřištěm s umělým povrchem a dopravním hřištěm.

Rekonstrukce učebny hudební výchovy

Kompletní rekonstrukce interiéru učebny včetně podlahy a kaskádových sedadel


2015

Výměna střešní krytiny  II. a III. etapa

Stavbu provedla firma Truscco sales company s.r.o., Praha za cenu 4 150 000,- Kč. Oprava střechy se týká prvního stupně a spojovacího traktu. Začala začátkem prázdnin 2015 náročnou likvidací původní azbestové krytiny a má být dokončena koncem září 2015.


2014

Kompletní rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ v Týništi nad Orlicí

Stavbu provedla firma SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. za cenu 596 000,- Kč. 11.3.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci podlahy v tělocvičně. Samotné řízení proběhlo 28.3.2014. Na podlahu byl použit polyuretanový samonivelační materiál + elastická podložka. Povrch je odolný proti vlhkosti, protiskluzový, lehce opravitelný.


2012

Zateplení budov ZŠ

Stavbu provedla firma MATEX s.r.o., Hradec Králové

Akce „Energetické úspory ZŠ Týniště nad Orlicí“ spočívala v zateplení budovy po obvodu pláště, výměně výplní otvorů a zateplení střechy a podlah, kterou prováděla firma Matex HK s.r.o..Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tento fond vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí a ministra Mgr. Tomáše Chalupy. Vše o programu je možné se dozvědět na webových stránkách www.opzp.cz.

Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 135,89 t/rok a k úspoře energie cca 2 446 GJ/rok. Celkové náklady na stavbu byly 10 548 106,- Kč, z toho uznatelné náklady na akci (po odečtení úspor za 5 let) činily 6 347 720,- Kč, příspěvek z fondu Evropské unie 5 395 562,-Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 317 386,- Kč (5%) a příspěvek města Týniště nad Orlicí 634 772,- Kč (10%).

2012

Oprava ploch okolo ZŠ v Týništi nad Orlicí

Stavbu provedla firma SKANSKA, a.s. Praha za cenu 1 803 800,- Kč. Do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů. Vítězná firma se o své úspěšnosti dozvěděla 5.6.2012. Zpevněné plochy před prvním a druhým stupněm byly spojeny chodníky mezi budovami zámkovou dlažbou ve dvojím barevném provedení.

2012

Výměna střešní krytiny I. etapa

29.6.2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na Základní škole v Týništi nad Orlicí. V srpnu 2012 začala I. etapa prací, kterou prováděla firma HEST, s.r.o. Nechanice. Výměna střešní krytiny se týkala druhého stupně základní školy. V rámci I. Etapy byla vyměněna střešní krytina včetně oplechování.  Začátek akce byl v srpnu a dokončení 30.10.2012. Při opravě byla použita střešní krytina eternit DACORA tmavé barvy. Celková částka 2 500 000 Kč.


2007, 2008, 2009

Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace na Základní škole v Týništi nad Orlicí

Akce byla provedena firmou ESPO Týniště n. Orl. ve třech etapách. Celková částka byla v hodnotě cca 8 000 000,- Kč. Převážnou část finančních prostředků bylo získáno poslankyní Parlamentu ČR paní ing. Vladimírou Lesenskou.

18.10.2019 9:36:29 | přečteno 4008x | romana.lencova
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load