Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Aktuálně ze školy

Volby do školské rady Lyžařský výcvikový kurz 2023: datum a čas návratu žáků Nové informace 9.3.2023: Lyžařský kurz 2023 Nové informace 20.2.: Lyžařský kurz 2023 Nové informace 1.2.: Lyžařský kurz 2023 Nové informace: Lyžařský kurz 2023 Provozní doba sekretariátu v době vánočních prázdnin: Bakaláři: aktualizace účtu rodiče a manuál k omlouvání žáka UPOZORNĚNÍ: LVK 2023 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Závazná přihláška LVK 2022/2023 UPOZORNĚNÍ: Provoz sekretariátu ve dnech 24.10. - 27.10.2022 Školní stravování: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Předběžná přihláška k LVK 2023 Logická olympiáda Informace pro žáky a rodiče k slavnostnímu zahájení školního roku 2022/2023 Přístupové údaje do aplikace Bakaláři OnLine Školní stravování - upozornění Aktuální seznamy školních pomůcek pro II. stupeň a pro žáky 1. ročníku na školní rok 2022/2023 Aktualizováno: Lehkoatletická olympiáda 2022 - kompletní výsledky Provoz sekretariátu v době letních prázdnin. Poplatky za pronájmy Зарахування на перший курс на 2022/2023 рік Doplňující volby do školské rady Školní rok 2022/2023 - pomůcky pro prvňáčky PŘIPOMENUTÍ PRO STRÁVNÍKY AKTUALIZOVÁNO 4.5.2022:DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Seznam registračních čísel přijatých žáků do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 Пропозиції психологічної допомоги українською мовою – контакти (Nabídky psychologické pomoci) Dobročinná akce: DOMOV NA KONCI CESTY 31.3.2022: ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (Інформація для батьків дітей з України.) Ukrajinští žáci TESTOVÁNÍ IQ SPOLEČNOSTÍ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY Seznam škol určených k poskytování jazykové přípravy žákům cizincům Aktuálně: dokumenty pro účastníky LVK 2022 Zápis dětí do prvního ročníku Školní poradenské pracoviště Aktualizováno: Bakaláři - důležité upozornění Důležité upozornění pro strávníky Informace k mimořádným opatřením Informace ke stravování ve školní jídelně Provozní doba kanceláře školy o pololetních a jarních prázdninách DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Testování žáků od 3. ledna 2022 Upozornění pro všechny strávníky. Provozní doba o vánočních prázdninách. Testování IQ žáků Aktuální informace k LVK 2022 Školní stravování: upozornění Karanténa třídy - informace pro rodiče Aktuální informace pro rodiče žáků LVK 2021/2022 Třídní schůzky Vyjádření k proočkovanosti učitelů Mimořádné opatření pro cizí strávníky Aplikace Bakaláři: problém s přihlášením Lyžařský výcvikový kurz 2022 Aktualizované informace: přístupové údaje do aplikace Bakaláři. Organizace výuky od 13.9.2021 Informace pro žáky a rodiče k slavnostnímu zahájení školního roku 2021/2022 Aktuální seznamy tříd pro školní rok 2021/2022 Aktuální seznamy školních pomůcek pro II. stupeň na školní rok 2021/2022 Školní vzdělávací program ZŠ Týniště nad Orlicí platný od 1.9.2021 Důležité upozornění k aktualizaci programu Bakaláři Stravování ve ŠJ od 1.9.2021 Výlet 7. A Den třídního učitele trochu jinak Vyhodnocení dotazníkového šetření k distanční výuce Provozní doba sekretariátu o letních prázdninách Důležité upozornění ze školní jídelny Seznam registračních čísel přijatých žáků do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 Rozvrh online hodin pro žáky II. stupně 6. a 7. ročníků, platný od 10.5.2021 Online hodiny žáků na 2. stupni ZŠ TNO Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 Rotační výuka - II. stupeň ZŠ TNO Výtvarná výchova trochu jinak Instrukce ke čtvrtletní klasifikaci Informace k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021 Pohovory s rodiči Úspěchy žáků 9.C v olympiádě finanční gramotnosti Černá obrazovka Informace k testovacím sadám žáků Provoz na ZŠ Týniště nad Orlicí od 12. 4. 2021 do odvolání Provoz škol od 29. 3. - 11. 4. 2021 Provoz škol od 22. 3. - 28. 3. 2021 Poděkování za akci Tulipánový měsíc Zpřístupnění Bakalářů pro rodiče Výtvarná výchova - trochu jinak - 2. část Školní kolo Olympiády regionálních znalostí Aktuální informace k přijímacímu řízení a zápisovým lístkům Divadlo DRAK - online představení Výtvarná výchova - trochu jinak Možnost vyzvednutí výukových materiálů v sekretariátu Informace k ošetřovnému Provoz škol od 1. 3. - 21. 3. 2021 Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Sběr papíru Tulipánový měsíc Vyjádření ministra školství k organizaci výuky od 15. 2. 2021 Ombudsman - veřejný ochránce práv Provozní doba sekretariátu během prázdnin Zrušení LVK Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 2. 2021 Prodloužení distanční výuky Zrušení ředitelského volna Mikulášská nadílka s žáky z 6.D Pohovory s rodiči I. a II. stupně ZŠ Hygienické požadavky v době nouzového stavu Distanční výuka na 1. stupni Distanční výuka a komunikační platformy Zrušení ředitelského volna - 16. 11. 2020 Uzavření ZŠ od 2. 11. 2020 do odvolání Informace z MŠMT Aktuální informace k ošetřovnému Přerušení provozu školního stravování Zavedení distanční výuky Kombinovaná forma výuky na II. stupni ZŠ Povinnost nosit roušky i v průběhu vyučování Informace o pandemii z Ministerstva zdravotnictví ČR Konzultační hodiny distanční formou Povinnost nošení roušek v naší škole Volba do školské rady Organizace slavnostního zahájení nového školního roku Důležité upozornění ze školního stravování Harmonogram vydávání vysvědčení žáků II. stupně ZŠ Informace k zahájení školního roku 2020/2021 POMOC HOŘÍCÍ AUSTRÁLII Termín vydávání vysvědčení Výuka na II. stupni ZŠ Zahájení výuky na I. stupni ZŠ Volba do školské rady Opravy, údržba a rekonstrukce školy v období karantény Informace o pravidlech výuky žáků 1. - 5. ročníku ZŠ Seznam registračních čísel budoucích prvňáčků Informace o nástupu žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky a k prezenční výuce na I. stupni Hodnocení žáků na vysvědčení za II. pololetí 2019/2020 Ochranné štíty pro zaměstnance naší školy Neodjely Vaše děti letos na lyžařský výcvik? Nezoufejte … Ohlédnutí za ekoprogramem - Lesy v ohrožení Přístup k osobním věcem v šatních skříňkách Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství Tulipány pro onkologicky nemocné FN HK Zrušení univerzálních přístupových práv Informace výchovné poradkyně k zápisovým lístkům Změna úředních hodin sekretariátu ZŠ Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku Přípravy pro žáky v rámci Mimořádného opatření MZd ČR Nabídka odkazů pro žáky, rodiče a pedagogy Informace k vyhlášení nouzového stavu Zrušení lyžařského výcvikového kurzu Omezení školního stravování od 11. 03. 2020 do odvolání Uzavření ZŠ Týniště nad Orlicí do odvolání KORONAVIRUS - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Koronavirus - Itálie a další území Jak snížit riziko nakažení koronaviru Informace z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Klicperovo divadlo – Richard III. Oranžový minivolejbal do škol Exkurze do Poslanecké sněmovny Bronzové medaile a pohár z okresu v přehazované Fotografická soutěž žáků 9.tříd Tulipánový měsíc Náš měsíc s lichožrouty Bruslení žáků 9. tříd v Třebechovicích pod Orebem Instrukce k zápisu budoucích prvňáčků Minivolejbal do škol Sbírka pro hořící Austrálii Turnaj ve stolním tenisu Vydávání výpisu pololetního vysvědčení v náhradním termínu Mladí geologové – škola hrou Co s odpady? Vzpomínka na vánoční čas Tříděný papír Školní družina na výstavě Piškvorkový turnaj na ZŠ Příběhy bezpráví v naší škole 9.B ve Studijní a vědecké knihovně Vánoční florbalový turnaj Jak pomáhá naše škola žákům 9. ročníků s výběrem následného vzdělávání Virtuální realita ve 3.C Zajímavá prezentace střední počítačové školy Návštěva předvánočního představení Chov žížal ve vermikompostéru Vydařená návštěva týnišťské knihovny Třída 3.A v muzeu Orlických hor – Sýpka Rokytnice v Orlických horách Přírodovědná olympiáda Exkurze 9.D do Studijní a vědecké knihovny Exkurze s ekologickou tématikou Vzpomínka na sira Nicholase George Wintona Okresní kolo šachového turnaje Informace ředitele školy k pohovorům s rodiči Poprvé na florbalu EXKURZE 9.A a 9.D DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Šachový turnaj Informativní schůzka k lyžařskému kurzu Stávka pedagogických pracovníků na ZŠ Týniště nad Orlicí Bronzová medaile z atletického čtyřboje Středomořská kuchyně ve školní jídelně Slavnostní začátek nového školního roku Turnaj ve stolním tenisu Vlastivědná exkurze - Uhřínov Výsledky vermikompostování ve třídě II.A Výlet 8.D do Teplických skal Školní výlet do Jánských Lázní třídy 5.A Na cestě za stříbrem Prachovské skály a okolí - 6.A Setkání se spisovatelkou Vendulou Borůvkovou Netradiční hodina vlastivědy ve 4. ročníku Jazykový pobyt ve Velké Británii Jak jsme jeli za hrošíkem Dětský jarmark Návštěva přátel z Čierného Balogu Taneční vystoupení Výlet do Prahy Bojovnost a úspěchy našich atletů 8.B v pralese Pěvecký sbor ZŠ v GC Kytice v Klicperově divadle Čestné uznání v krajském kole recitační soutěže Piškvorkový turnaj na ZŠ Beseda o ochraně přírody ve II.A – připomenutí Dne Země Informace ředitele školy k pohovorům s rodiči Dubnové úspěchy našich sportovců Úspěch na okresním kole Matematické olympiády Seznam registračních čísel budoucích prvňáčků Návštěva vydařeného divadelního představení Galerie moderního umění Mimořádné ředitelské volno LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2019 Na tabletech se učíme s radostí Romeo a Julie v Klicperově divadle Basketbalová roadshow Recitační soutěž Zápis budoucích prvňáčků našeho města Návštěva divadelního představení Princezna Koloběžka Beseda 2.A v knihovně Pasování na čtenáře Stolní tenis Dějepisná olympiáda Divadlo kouzel Pavla Kožíška Vánoční zpívání v Geriatrickém centru Advent v muzeu Projekt Ježíškova vnoučata Divadelní představení Pekelná třída Hvězdárna a planetárium HK Adventní sběr papíru Kompostování biomateriálu ve II.A Návštěva Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pietní akt u Památníku obětem válek Setkání s rodiči vycházejících žáků Minivolejbal do škol Dějepisná olympiáda Informace ředitele školy k pohovorům s rodiči Šachový turnaj 9. třídy v Klicperově divadle Návštěva Archeoparku pravěku ve Všestarech Návštěva soudu v Hradci Králové Pěvecký kroužek Staleté kořeny Návštěva Muzea řemesel v Letohradě Muzeum řemesel - Letohrad Byli jsme v divadle Ohlédnutí za soutěží Atletický čtyřboj 2018 ATLETI TÝNIŠŤSKÉ ZŠ PŘED KAMERAMI ČT Mírový běh 2018 Seznam registračních čísel budoucích prvňáčků Dopravní soutěž Sběr papíru ke Dni Země Lyžařský výcvik 2018 Zápis 2018 Zápis budoucích prvňáčků našeho města Pozvánka ke Dni učitelů Akce pro žáky vycházejícího ročníku naší ZŠ Podzimní sběr papíru Medaile z Republikového finále atletického čtyřboje ZŠ Exkurze do Prahy

Návštěva přátel z Čierného Balogu

IMG 20190605 WA0050

Návštěva přátel z Čierného Balogu 28. - 31. května 2019

Rok rychle uběhl a na jaře začaly přípravy na příjezd našich letitých přátel z malebné obce ležící ve Slovenském rudohoří Čierného Balogu. 37 týnišťských dětí od 3. do 9. třídy čekalo netrpělivě 28. května na své slovenské kamarády.

S malým zpožděním díky pilným silničářům jsme naše přátele přivítali na půdě školy. Velké díky patří našemu školnímu sboru, který toto přivítání příjemně zahájil. Po krátkých projevech starostů obou měst a ředitelů obou škol se naše dvojice kamarádů konečně setkaly. Nejvíce nedočkaví byli naši nováčci, kteří se viděli se slovenskými parťáky úplně poprvé.

Hitem letošního setkání byl celodenní výlet do Prahy. Děti si prohlédly nejvýznamnější skvosty našeho hlavního města, projely se metrem a vyslechly plno zajímavostí a historických faktů od našeho průvodce, pana ředitele Mariana Janka.

Mezinárodní utkání bývá vždy velkou výzvou. Letos se konal zápas ve vybíjené. Naši i slovenští sportovci bojovali jako lvi. A jak to dopadlo? Kdo přišel fandit, ten to ví. Po vybíjené se děti rozjely do nejrůznějších končin našeho kraje. Program tohoto výletního dne si pro děti připravili rodiče. Touto cestou děkujeme našim rodičům za nápaditost při plánování výletu, ale děkujeme také za vaši ochotu zabezpečit děti z přátelské obce a starat se 4 dny o ně jako o své. Zvládli jste tento úkol na jedničku s hvězdičkou.

Čas rychle plynul a najednou stál u školy autobus a čekal na své pasažéry. Popřáli jsme šťastnou cestu, rozloučili se a zamávali. Ale jsme šťastni, protože máme plno nových zážitků a vzpomínek, které nám nikdo nevezme.

Velkou pochvalu udělujeme i našim dětem. Byly jste starostliví, přátelští, všude jste dorazily včas, a proto vám slibujeme, že už za 359 dní budeme startovat autobus, který se vydá na cestu dlouhou 423 km směr Čierny Balog.


Mgr. Dana Martinková a Mgr. Lenka Lohniská


Názory zúčastněných:

Když tu byl kamarád z Čierného Balogu, tak to bylo super. Byli jsme spolu v Praze, tam jsme viděli Pražský hrad a Staroměstský orloj. Druhý den jsme jeli do Hradce Králové a šli jsme do Obřího akvária a prohlédli si město z Bílé věže. Nejvíce se nám líbila plavba pirátskou lodí po Labi. Ráno bylo loučení a děti z Balogu jely zpátky domů. Jsem rád, že mám nového kamaráda, jmenuje se Adam.

  Daniel Kozlov ze 3.B


V úterý k nám přijel kamarád z Balogu, jmenoval se Viktor, stejně jako se jmenuji já. Byl u nás ubytovaný až do pátka. Ve středu jsme jeli do Prahy, jely také naše babičky. Natočil jsem si Pražský orloj, když odbíjel jednu hodinu. Ve čtvrtek nás moji rodiče vzali na výlet do Mirákula. Bylo hezké počasí a my jsme si to tam s Viktorem pořádně užili. V pátek jsem se s ním rozloučil u autobusu, který ho odvezl zpět na Slovensko. Už se těším, až se za rok vydám za Viktorem já.

 Viktor Palán ze 3.B


Se Zuzkou, mojí kamarádkou ze Slovenska, jsme se teprve před pár dny seznámily a pobyt u nás jsme si skvěle užily. Jsme si totiž hodně podobné a parádně si rozumíme. Jsme třeťačky, dost vysoké, máme psy stejné rasy a rády tancujeme. V Praze se nám moc líbilo a užily jsme si výlet v Chlumci nad Cidlinou.

  Valerie Revollo ze 3.B


V úterý jsem se seznámila s mojí kamarádkou Viky. Byly jsme spolu na výletě v Praze a v Hradci Králové. Nejhezčím dnem pro mě byl čtvrtek, protože jsme hráli vybíjenou. Byla jsem sice v hřišti nejmladší a nejmenší, ale byla jsem kapitánkou mladšího družstva. V rozhodující hře jsem nastoupila i proti deváťákům, to byl prima zážitek. Viky hrála také, je to moje kamarádka, ale na hřišti jsme byly soupeřky.

Daniela Malátková ze 3.B


Návšteva družobnej školy v Týništi nad Orlicí

Dňa 27. mája v utorok sa žiaci a učitelia z našej školy vydali na dlhoočakávanú cestu do Čiech, aby sa opäť po roku stretli so svojimi českými priateľmi, tentoraz na pôde družobnej školy. Štyri dni návštevy, vyplnené bohatým programom, ubehli veľmi rýchlo. V stredu sme spoločne navštívili Prahu a jej najvýznamnejšie pamiatky. V areáli Pražského hradu sme si prezreli Katedrálu sv. Víta, Kráľovský palác a Baziliku sv. Juraja, prešli sme sa Zlatou uličkou. Po Karlovom moste sme prešli na Staromestské námestie, aby sme nevynechali krátke predstavenie, ktoré každú hodinu ponúka Pražský orloj. Spoločnú fotografiu sme si urobili na Václavskom námestí, pod sochou sv. Václava, patróna Čiech. Veľkým zážitkom bola pre deti aj jazda pražským metrom. Štvrtok si žiaci užili vo svojich rodinách, ale ešte pred tým sa odohral priateľský zápas vo vybíjanej, v ktorom zvíťazili žiaci našej školy. K poháru z vybíjanej pribudol aj pohár z bowlingu, ktorý vybojovali pani učiteľky. Na piatok sa žiaci (aj učitelia :) zvyčajne veľmi tešia, ale tentokrát to neplatilo. Lúčilo sa nám ťažko, ale s vedomím, že naše priateľstvo, ktoré vydržalo 46 rokov, pokračuje. Dovidenia o rok, priatelia!

Mgr. Ivana Kováčiková (p.uč. z Čierného Balogu)


Čierny Balog

IMG 20190605 WA0016

IMG 20190605 WA0016

 
IMG 20190605 WA0017

IMG 20190605 WA0017

 
IMG 20190605 WA0010

IMG 20190605 WA0010

 
IMG 20190605 WA0015

IMG 20190605 WA0015

 
IMG 20190605 WA0014

IMG 20190605 WA0014

 
IMG 20190605 WA0011

IMG 20190605 WA0011

 
IMG 20190605 WA0019

IMG 20190605 WA0019

 
IMG 20190605 WA0018

IMG 20190605 WA0018

 
IMG 20190605 WA0020

IMG 20190605 WA0020

 
IMG 20190605 WA0021

IMG 20190605 WA0021

 
IMG 20190605 WA0034

IMG 20190605 WA0034

 
IMG 20190605 WA0028

IMG 20190605 WA0028

 
IMG 20190605 WA0027

IMG 20190605 WA0027

 
IMG 20190605 WA0023

IMG 20190605 WA0023

 
IMG 20190605 WA0030

IMG 20190605 WA0030

 
IMG 20190605 WA0024

IMG 20190605 WA0024

 
IMG 20190605 WA0031

IMG 20190605 WA0031

 
IMG 20190605 WA0035

IMG 20190605 WA0035

 
IMG 20190605 WA0036

IMG 20190605 WA0036

 
IMG 20190605 WA0039

IMG 20190605 WA0039

 
IMG 20190605 WA0037

IMG 20190605 WA0037

 
IMG 20190605 WA0022

IMG 20190605 WA0022

 
IMG 20190605 WA0041

IMG 20190605 WA0041

 
IMG 20190605 WA0043

IMG 20190605 WA0043

 
IMG 20190605 WA0045

IMG 20190605 WA0045

 
IMG 20190605 WA0046

IMG 20190605 WA0046

 
IMG 20190605 WA0049

IMG 20190605 WA0049

 
IMG 20190605 WA0050

IMG 20190605 WA0050

 
IMG 20190605 WA0056

IMG 20190605 WA0056

 
IMG 20190605 WA0058

IMG 20190605 WA0058

 
IMG 20190605 WA0059

IMG 20190605 WA0059

 
IMG 20190605 WA0061

IMG 20190605 WA0061

 
20190530 082956 1

20190530 082956 1

 
20190530 091529 1

20190530 091529 1

 
20190530 091539 1

20190530 091539 1

 
20190530 095322 1

20190530 095322 1

 
20190530 083244 1

20190530 083244 1

 
20190530 091542 1

20190530 091542 1

 
20190530 082924 1

20190530 082924 1

 
20190530 082946 1

20190530 082946 1

 
 
10.6.2019 12:46:21 | přečteno 1100x | miroslav.kozel
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load