Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Aktuálně ze školy

Volby do školské rady Lyžařský výcvikový kurz 2023: datum a čas návratu žáků Nové informace 9.3.2023: Lyžařský kurz 2023 Nové informace 20.2.: Lyžařský kurz 2023 Nové informace 1.2.: Lyžařský kurz 2023 Nové informace: Lyžařský kurz 2023 Provozní doba sekretariátu v době vánočních prázdnin: Bakaláři: aktualizace účtu rodiče a manuál k omlouvání žáka UPOZORNĚNÍ: LVK 2023 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Závazná přihláška LVK 2022/2023 UPOZORNĚNÍ: Provoz sekretariátu ve dnech 24.10. - 27.10.2022 Školní stravování: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Předběžná přihláška k LVK 2023 Logická olympiáda Informace pro žáky a rodiče k slavnostnímu zahájení školního roku 2022/2023 Přístupové údaje do aplikace Bakaláři OnLine Školní stravování - upozornění Aktuální seznamy školních pomůcek pro II. stupeň a pro žáky 1. ročníku na školní rok 2022/2023 Aktualizováno: Lehkoatletická olympiáda 2022 - kompletní výsledky Provoz sekretariátu v době letních prázdnin. Poplatky za pronájmy Зарахування на перший курс на 2022/2023 рік Doplňující volby do školské rady Školní rok 2022/2023 - pomůcky pro prvňáčky PŘIPOMENUTÍ PRO STRÁVNÍKY AKTUALIZOVÁNO 4.5.2022:DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Seznam registračních čísel přijatých žáků do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 Пропозиції психологічної допомоги українською мовою – контакти (Nabídky psychologické pomoci) Dobročinná akce: DOMOV NA KONCI CESTY 31.3.2022: ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (Інформація для батьків дітей з України.) Ukrajinští žáci TESTOVÁNÍ IQ SPOLEČNOSTÍ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY Seznam škol určených k poskytování jazykové přípravy žákům cizincům Aktuálně: dokumenty pro účastníky LVK 2022 Zápis dětí do prvního ročníku Školní poradenské pracoviště Aktualizováno: Bakaláři - důležité upozornění Důležité upozornění pro strávníky Informace k mimořádným opatřením Informace ke stravování ve školní jídelně Provozní doba kanceláře školy o pololetních a jarních prázdninách DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Testování žáků od 3. ledna 2022 Upozornění pro všechny strávníky. Provozní doba o vánočních prázdninách. Testování IQ žáků Aktuální informace k LVK 2022 Školní stravování: upozornění Karanténa třídy - informace pro rodiče Aktuální informace pro rodiče žáků LVK 2021/2022 Třídní schůzky Vyjádření k proočkovanosti učitelů Mimořádné opatření pro cizí strávníky Aplikace Bakaláři: problém s přihlášením Lyžařský výcvikový kurz 2022 Aktualizované informace: přístupové údaje do aplikace Bakaláři. Organizace výuky od 13.9.2021 Informace pro žáky a rodiče k slavnostnímu zahájení školního roku 2021/2022 Aktuální seznamy tříd pro školní rok 2021/2022 Aktuální seznamy školních pomůcek pro II. stupeň na školní rok 2021/2022 Školní vzdělávací program ZŠ Týniště nad Orlicí platný od 1.9.2021 Důležité upozornění k aktualizaci programu Bakaláři Stravování ve ŠJ od 1.9.2021 Výlet 7. A Den třídního učitele trochu jinak Vyhodnocení dotazníkového šetření k distanční výuce Provozní doba sekretariátu o letních prázdninách Důležité upozornění ze školní jídelny Seznam registračních čísel přijatých žáků do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 Rozvrh online hodin pro žáky II. stupně 6. a 7. ročníků, platný od 10.5.2021 Online hodiny žáků na 2. stupni ZŠ TNO Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 Rotační výuka - II. stupeň ZŠ TNO Výtvarná výchova trochu jinak Instrukce ke čtvrtletní klasifikaci Informace k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021 Pohovory s rodiči Úspěchy žáků 9.C v olympiádě finanční gramotnosti Černá obrazovka Informace k testovacím sadám žáků Provoz na ZŠ Týniště nad Orlicí od 12. 4. 2021 do odvolání Provoz škol od 29. 3. - 11. 4. 2021 Provoz škol od 22. 3. - 28. 3. 2021 Poděkování za akci Tulipánový měsíc Zpřístupnění Bakalářů pro rodiče Výtvarná výchova - trochu jinak - 2. část Školní kolo Olympiády regionálních znalostí Aktuální informace k přijímacímu řízení a zápisovým lístkům Divadlo DRAK - online představení Výtvarná výchova - trochu jinak Možnost vyzvednutí výukových materiálů v sekretariátu Informace k ošetřovnému Provoz škol od 1. 3. - 21. 3. 2021 Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Sběr papíru Tulipánový měsíc Vyjádření ministra školství k organizaci výuky od 15. 2. 2021 Ombudsman - veřejný ochránce práv Provozní doba sekretariátu během prázdnin Zrušení LVK Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 2. 2021 Prodloužení distanční výuky Zrušení ředitelského volna Mikulášská nadílka s žáky z 6.D Pohovory s rodiči I. a II. stupně ZŠ Hygienické požadavky v době nouzového stavu Distanční výuka na 1. stupni Distanční výuka a komunikační platformy Zrušení ředitelského volna - 16. 11. 2020 Uzavření ZŠ od 2. 11. 2020 do odvolání Informace z MŠMT Aktuální informace k ošetřovnému Přerušení provozu školního stravování Zavedení distanční výuky Kombinovaná forma výuky na II. stupni ZŠ Povinnost nosit roušky i v průběhu vyučování Informace o pandemii z Ministerstva zdravotnictví ČR Konzultační hodiny distanční formou Povinnost nošení roušek v naší škole Volba do školské rady Organizace slavnostního zahájení nového školního roku Důležité upozornění ze školního stravování Harmonogram vydávání vysvědčení žáků II. stupně ZŠ Informace k zahájení školního roku 2020/2021 POMOC HOŘÍCÍ AUSTRÁLII Termín vydávání vysvědčení Výuka na II. stupni ZŠ Zahájení výuky na I. stupni ZŠ Volba do školské rady Opravy, údržba a rekonstrukce školy v období karantény Informace o pravidlech výuky žáků 1. - 5. ročníku ZŠ Seznam registračních čísel budoucích prvňáčků Informace o nástupu žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky a k prezenční výuce na I. stupni Hodnocení žáků na vysvědčení za II. pololetí 2019/2020 Ochranné štíty pro zaměstnance naší školy Neodjely Vaše děti letos na lyžařský výcvik? Nezoufejte … Ohlédnutí za ekoprogramem - Lesy v ohrožení Přístup k osobním věcem v šatních skříňkách Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství Tulipány pro onkologicky nemocné FN HK Zrušení univerzálních přístupových práv Informace výchovné poradkyně k zápisovým lístkům Změna úředních hodin sekretariátu ZŠ Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku Přípravy pro žáky v rámci Mimořádného opatření MZd ČR Nabídka odkazů pro žáky, rodiče a pedagogy Informace k vyhlášení nouzového stavu Zrušení lyžařského výcvikového kurzu Omezení školního stravování od 11. 03. 2020 do odvolání Uzavření ZŠ Týniště nad Orlicí do odvolání KORONAVIRUS - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Koronavirus - Itálie a další území Jak snížit riziko nakažení koronaviru Informace z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Klicperovo divadlo – Richard III. Oranžový minivolejbal do škol Exkurze do Poslanecké sněmovny Bronzové medaile a pohár z okresu v přehazované Fotografická soutěž žáků 9.tříd Tulipánový měsíc Náš měsíc s lichožrouty Bruslení žáků 9. tříd v Třebechovicích pod Orebem Instrukce k zápisu budoucích prvňáčků Minivolejbal do škol Sbírka pro hořící Austrálii Turnaj ve stolním tenisu Vydávání výpisu pololetního vysvědčení v náhradním termínu Mladí geologové – škola hrou Co s odpady? Vzpomínka na vánoční čas Tříděný papír Školní družina na výstavě Piškvorkový turnaj na ZŠ Příběhy bezpráví v naší škole 9.B ve Studijní a vědecké knihovně Vánoční florbalový turnaj Jak pomáhá naše škola žákům 9. ročníků s výběrem následného vzdělávání Virtuální realita ve 3.C Zajímavá prezentace střední počítačové školy Návštěva předvánočního představení Chov žížal ve vermikompostéru Vydařená návštěva týnišťské knihovny Třída 3.A v muzeu Orlických hor – Sýpka Rokytnice v Orlických horách Přírodovědná olympiáda Exkurze 9.D do Studijní a vědecké knihovny Exkurze s ekologickou tématikou Vzpomínka na sira Nicholase George Wintona Okresní kolo šachového turnaje Informace ředitele školy k pohovorům s rodiči Poprvé na florbalu EXKURZE 9.A a 9.D DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Šachový turnaj Informativní schůzka k lyžařskému kurzu Stávka pedagogických pracovníků na ZŠ Týniště nad Orlicí Bronzová medaile z atletického čtyřboje Středomořská kuchyně ve školní jídelně Slavnostní začátek nového školního roku Turnaj ve stolním tenisu Vlastivědná exkurze - Uhřínov Výsledky vermikompostování ve třídě II.A Výlet 8.D do Teplických skal Školní výlet do Jánských Lázní třídy 5.A Na cestě za stříbrem Prachovské skály a okolí - 6.A Setkání se spisovatelkou Vendulou Borůvkovou Netradiční hodina vlastivědy ve 4. ročníku Jazykový pobyt ve Velké Británii Jak jsme jeli za hrošíkem Dětský jarmark Návštěva přátel z Čierného Balogu Taneční vystoupení Výlet do Prahy Bojovnost a úspěchy našich atletů 8.B v pralese Pěvecký sbor ZŠ v GC Kytice v Klicperově divadle Čestné uznání v krajském kole recitační soutěže Piškvorkový turnaj na ZŠ Beseda o ochraně přírody ve II.A – připomenutí Dne Země Informace ředitele školy k pohovorům s rodiči Dubnové úspěchy našich sportovců Úspěch na okresním kole Matematické olympiády Seznam registračních čísel budoucích prvňáčků Návštěva vydařeného divadelního představení Galerie moderního umění Mimořádné ředitelské volno LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2019 Na tabletech se učíme s radostí Romeo a Julie v Klicperově divadle Basketbalová roadshow Recitační soutěž Zápis budoucích prvňáčků našeho města Návštěva divadelního představení Princezna Koloběžka Beseda 2.A v knihovně Pasování na čtenáře Stolní tenis Dějepisná olympiáda Divadlo kouzel Pavla Kožíška Vánoční zpívání v Geriatrickém centru Advent v muzeu Projekt Ježíškova vnoučata Divadelní představení Pekelná třída Hvězdárna a planetárium HK Adventní sběr papíru Kompostování biomateriálu ve II.A Návštěva Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pietní akt u Památníku obětem válek Setkání s rodiči vycházejících žáků Minivolejbal do škol Dějepisná olympiáda Informace ředitele školy k pohovorům s rodiči Šachový turnaj 9. třídy v Klicperově divadle Návštěva Archeoparku pravěku ve Všestarech Návštěva soudu v Hradci Králové Pěvecký kroužek Staleté kořeny Návštěva Muzea řemesel v Letohradě Muzeum řemesel - Letohrad Byli jsme v divadle Ohlédnutí za soutěží Atletický čtyřboj 2018 ATLETI TÝNIŠŤSKÉ ZŠ PŘED KAMERAMI ČT Mírový běh 2018 Seznam registračních čísel budoucích prvňáčků Dopravní soutěž Sběr papíru ke Dni Země Lyžařský výcvik 2018 Zápis 2018 Zápis budoucích prvňáčků našeho města Pozvánka ke Dni učitelů Akce pro žáky vycházejícího ročníku naší ZŠ Podzimní sběr papíru Medaile z Republikového finále atletického čtyřboje ZŠ Exkurze do Prahy

Den třídního učitele trochu jinak

Třída 8 A  23

S koncem školního roku jsou pravidelně spojené určité opakující se neoblíbené činnosti pro žáky i učitele. Týká se to odevzdávání učebnic, jejich kontroly a vydávání učebnic na nový školní rok.

Někteří žáci zjišťují, že si za celý školní rok svou učebnici ani nepodepsali, jiní je mají vzorně schované ve svých průhledných obalech. Nastává den plný zmatků, kdy se 100x zeptám, zda mají všichni žáci učebnici fyziky, všichni tvrdí, že ji mají, ale přitom já mám jednu v ruce. Rozdávání výkresů z hodin výtvarné výchovy způsobí žákům další potíže, nejen že většinou zapomenou na tašku, ale hlavně nepůjdou přes celé město domů s výkresy, protože „JAK BY VYPADALI“, a proto většinou jejich umělecká díla skončí v šatní skříňce a někteří je raději vyhodí. „Nejoblíbenější činností“ je vyklízení šatních skříněk, které jsou plné pokladů a někteří žáci nevěří svým vlastním očím, co všechno ukrývá jejich VLASTNÍ skříňka. Objevují několikery boty na tělocvik, prázdné lahve na pití, mikiny, čepice a mnoho dalších věcí. Jejich úsilí je nakonec odměněno předposledním školním dnem, který je vždy spojen s programem, na němž se třídní učitel domluví se svými žáky.

Loňský ani letošní školní rok nám nedopřál žádné exkurze, školní výlety, divadla, kina, olympiády a soutěže. Všichni jsme byli rádi, že došlo k uvolnění tzv. covidových opatření, a mohli jsme si naplánovat svůj poslední společný den. Naším cílem se stal areál u Stříbrného rybníka v Hradci Králové, kde jsme měli objednaný sportovně-dobrodružný program „Probuď v sobě gladiátora“ v Aréně Gladiátor Race. Vyrazili jsme na kolech už v sedm hodin ráno od školy a měli jsme před sebou asi 17 km. V Albrechticích a ve Štěpánovsku se k nám přidali Matěj, Šimon a Pepa. Cesta vedla Přírodním parkem Orlice přes Suté břehy, Marokánku, Bělečský mlýn, Běleč nad Orlicí až ke Stříbrnému rybníku. Předchozí dny svítilo sluníčko a bylo krásně. V den našeho výletu se situace změnila a v osm hodin ráno se přihnala bouřka, která nás zastihla za Bělčí nad Orlicí. Tam jsme na chvíli zastavili a hledali ve svých batozích pláštěnky, bundy a mikiny. Někteří žáci s možností deště nepočítali a nic s sebou neměli. Ani mě to nepřekvapilo. Navzájem si půjčili mezi sebou oblečení a vydali jsme se dál. Jediný karambol měla naše Justýna, která za jízdy na kole chtěla zvednout telefon mamince a dostala smyk. Při svém volném pádu dokázala přijmout hovor a odpovědět. Měla náš obdiv a naštěstí jen odřeniny na koleně. Dorazili jsme o půl deváté na místo, kde už na nás čekali naši instruktoři. Programem nás provázel ředitel Sportvisia Mgr. Roman Šinkovský a dva instruktoři. Seznámili jsme s jednotlivými překážkami, vysvětlili nám způsob jejich překonávání a vyzkoušeli jsme si je. Názvy některých překážek např.: AUTOBUS, COLAFIT CUBES, DOWN AND UNDER, GIBBON SLACKLINES, INOV8 – GET A GRIP, BETHROOM, AIX a mnoho dalších už pro nás nejsou tajemstvím a víme, co se pod nimi skrývá. Po tréninku byl naplánován závod. Počasí se nakonec umoudřilo a přestalo pršet. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, jedna skupina soutěžila a druhá byla v roli rozhodčích a potom jsme si to vyměnili. Pokud se nám nepodařilo nějakou překážku zdolat následoval tzv. HANDICAP. Pro dívky to byly dřepy a pro chlapce angličáky. Všichni se moc snažili a jejich úsilí bylo odměněno medailí. Nikdy není důležité vyhrát, ale NEVZDAT SE A DOKONČIT ZÁVOD. Hlavní myšlenkou gladiátorských závodů je překonat sám sebe. Na stupních vítězů v chlapecké kategorii se umístil na třetím místě Šimon Prokůpek, na druhém místě byl Matěj Prokůpek a na prvním místě skončil Marek Dušek s nejlepším časem. V dívčí kategorii se umístila na třetím místě Terka Andrlíková, na druhém místě byla Jana Brandejsová a na prvním místě skončila Terka Formánková. Po náročném závodu jsme se přesunuli na písečnou pláž a odpočívali. Nechybělo ani občerstvení a koupání. Cesta do Týniště nám dala trochu více zabrat, ale překonali jsme kopečky i horko, které se nakonec během odpoledne udělalo. 

Moc jsme si to užili a já bych chtěla poděkovat svým žákům za skvělý den, který jsem s nimi prožila. Chtěla bych popřát všem krásné prázdniny a poděkovat rodičům za jejich spolupráci. 

 Mgr. Edita Burešová a třída 8. A

Den třídního učitele trochu jinak

Třída 8 A  12

Třída 8 A 12

 
Třída 8 A  17

Třída 8 A 17

 
Třída 8 A  5

Třída 8 A 5

 
Třída 8 A  19

Třída 8 A 19

 
Třída 8 A  10

Třída 8 A 10

 
Třída 8 A  6

Třída 8 A 6

 
Třída 8 A  7

Třída 8 A 7

 
Třída 8 A  23

Třída 8 A 23

 
Třída 8 A  2

Třída 8 A 2

 
Třída 8 A  9

Třída 8 A 9

 
Třída 8 A  16

Třída 8 A 16

 
Třída 8 A  14

Třída 8 A 14

 
Třída 8 A  22

Třída 8 A 22

 
Třída 8 A  11

Třída 8 A 11

 
Třída 8 A  1

Třída 8 A 1

 
Třída 8 A  20

Třída 8 A 20

 
Třída 8 A  24

Třída 8 A 24

 
Třída 8 A  4

Třída 8 A 4

 
Třída 8 A  18

Třída 8 A 18

 
Třída 8 A  21

Třída 8 A 21

 
Třída 8 A  13

Třída 8 A 13

 
Třída 8 A  3

Třída 8 A 3

 
Třída 8 A  8

Třída 8 A 8

 
Třída 8 A  15

Třída 8 A 15

 
 
20.7.2021 21:06:30 | přečteno 319x | admin.tyniste
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load